Hackspettar.

Nu bygger vi om Mina sidor

Skogsstyrelsens tjänst Mina sidor lanserades 2009 och har därefter vidareutvecklats med nytt innehåll och nya funktioner. Nu pågår ett omfattande arbete med att ta fram en helt ny version av tjänsten.

Ombyggnaden omfattar såväl tekniska lösningar som innehåll och utseende. Vi vill erbjuda fler och bättre funktioner och en mer användarvänlig tjänst. Målet är att nya Mina sidor bidrar till att skogsägare får mer kunskap om sin skogsfastighet och stöd i hur de kan sköta den.

Under de år som ombyggnaden pågår kommer det bitvis att vara lite ”stökigt” för dig som använder tjänsten. Vissa funktioner finns i nya tjänster medan annat ligger kvar i ”gamla” Mina sidor. Anledningen är att de nya tjänsterna bygger på en helt annan teknik samtidigt som gränssnittet är annorlunda.

Min skogsdata

Den första nya tjänsten som lanserades var ”Min skogsdata”. Tjänsten visar upp den information om en skogsfastighet/ brukningsenhet som myndigheterna har.

Utforska i kartan

Den andra tjänsten som lanseras i projektet är ”Utforska i kartan”. Här kan du se din fastighet i flera olika kartor, göra beräkningar och analyser.

Ärendehantering och planering av skogsskötsel finns som tidigare i tjänsten Kartprogram.

Kommande lanseringar

Under hösten 2021 lanseras bland annat en ny tjänst för intresseanmälan skydd av skog. Nya tjänster för avverkningsanmälan, stödansökan och samrådsansökan kommer preliminärt under 2022. Mer information om kommande lanseringar kommer längre fram.

  • Senast uppdaterad: 2021-09-10