Anmälda avverkningsarealen fortsätter att öka i Norra Norrland

Statistik - 12 juni 2018

Den areal som anmälts för avverkning fortsätter att öka under maj i Norra Norrland. Ökningen låg på 29 procent jämfört med samma månad året innan, visar Skogsstyrelsens senaste månadsstatistik.

Det innebär att den ökning som skett under årets första månader i norr fortsätter och accelererar. Sett över årets fem första månader var ökningen 34 procent i Norra Norrland jämfört med riket totalt som låg på bara tre procents ökning.

I statistiken för maj finns också en toppnotering för Södermanland med en ökning på 175 procent jämfört med samma månad föregående år. Det är den största ökningen sedan 2007 i Södermanland.

Samtidigt är det fortsatt stora skillnader mellan landsdelarna. I söder märks en avmattning nu där Götaland minskar med 20 procent och Södra Norrland med tio procent. Samtidigt ökar Svealand med 17 procent jämfört med samma tid förra året.

Sett till hela landet ökade arealen under maj med 0,4 procent till 21 385 hektar jämfört med motsvarande månad föregående år.

På länsnivå minskade den anmälda avverkningsarealen i 12 av 21 län. Största minskningen, 45 procent, var i Blekinges län följt av Hallands län med 38 procent och Kalmars län med 30 procent.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Resultaten publiceras i vår statistikdatabas

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Surendra om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

surendra.joshi@skogsstyrelsen.se