Granbarkborre.

Efter torkan: värsta barkborreangreppen på tio år i syd

Pressmeddelande - 27 augusti 2018

I flera län i södra Sverige förekommer nu angrepp av granbarkborren som bedöms vara de värsta på tio år. Orsaken är värmen som gjort att skadeinsekten redan hunnit få avkommor som svärmar och det är ovanligt.

– Vi hittar grupper om 20-talet träd på samma ställe som är angripna. Vi får backa tillbaka till åren efter stormen Gudrun för att hitta angrepp i samma omfattning, säger Mats Carlén, regional skadesamordnare för Skogsstyrelsens Region Syd.

De kraftigaste angreppen som upptäckts så långt finns i sydöstra delarna av södra Sverige, främst Östra Kronoberg, Blekinge och Kalmar, men rapporter om spridda angrepp kommer nu in löpande från stora delar av regionen. Angreppen kan orsaka stora ekonomiska förluster på sikt.

Den som vill avverka måste anmäla det senast sex veckor innan till Skogsstyrelsen men nu söker allt fler skogsägare dispens från den sexveckorsregeln för att få ut angripet virke tidigare. Dispensansökningar förekommer i Skaraborg, Kalmar, Jönköping, Blekinge, Östergötland och Kronoberg. I Halland, Skåne och Göteborg har inga större utbrott noterats så långt.

På grund av värmen under sommaren som snabbat på förloppet så syns de tidiga angreppen ganska tydligt: barren ramlar eller torkar och blir rödbruna och barken kan ramla av. Men det är inte i dessa träd som barkborrarna finns idag. I anslutning till de döda granarna kan man förvänta sig nya angrepp på granar som ännu har grön krona.

– Alla skogsägare behöver inventera sina äldre granbestånd, även medelålders gallringsbestånd på torr mark eller vanligtvis fuktig mark kan vara angripna. Om du inte har möjlighet att själv inventera så kontakta din virkesköpare eller rådgivare för att få hjälp, säger Mats Carlén.

Så här kan skogsägaren minska angreppen:

  • Gå ut och titta på dina äldre granbestånd. Ett effektivt sätt att hitta angripna platser är att använda sig av drönare. Titta nära platser som tidigare haft angrepp av granbarkborre. Leta särskilt efter granar där barren är gröna – gulgröna och har barken avfläkt på delar av stammen några meter upp, har rödbrunt gnagmjöl på marken nedanför stammen och som tappar gröna barr. Sådana träd har pågående angrepp av granbarkborre.
  • Se till att de nyangripna granarna transporteras bort eller barkas så fort som möjligt. Om det är stora angrepp i beståndet, kontakta din virkesköpare och gör en slutavverkningsanmälan.
  • Ansök om dispens från sexveckorsregeln så att avverkningen kan påbörjas så snart som möjligt.

Kontakt