Fler bjuds in till samverkansprocess om nyckelbiotoper

Nyhet - 12 juni 2018

Skogsstyrelsen bjuder in fler organisationer och forskare till samverkansprocessen om nyckelbiotoper. Det handlar bland annat om Naturskyddsföreningen, WWF och intresseföreningen Spillkråkan.

Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att göra en nationell inventering av nyckelbiotoper.I uppdraget står att Skogsstyrelsen ska samverka med skogssektorn och andra relevanta organisationer.

Skogsstyrelsen bjuder nu in fler aktörer att medverka i samverkansprocessen om nyckelbiotoper. De som bjuds in är Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF, SOF/Birdlife Sverige, Spillkråkan, Västerbottens allmänningsförbund, Svenska kyrkan/Stiftens skogar samt forskare från SLU, ArtDatabanken, Skogforsk och Göteborgs universitet.

Sedan tidigare deltar Naturvårdsverket, länsstyrelser och PEFC samt skogsbruket med bland annat skogsägarföreningar och skogsföretag.

Samverkansprocessen om nyckelbiotoper har pågått i drygt ett år. Processen går nu över i en fas som främst handlar om att bidra i och följa det fortsatta utvecklingsarbetet. Utgångspunkterna i utvecklingsarbetet är Skogsstyrelsens regeringsuppdrag om inventering av nyckelbiotoper och de förslag som processen tagit fram.

Den utvidgade samverkansprocessen kommer att ha ett upptaktsmöte efter sommaren.