Föryngringsavverkning i skärgårdsskog.

Granbarkborren gav fler avverkningsanmälningar i Götaland

Statistik - 11 juni 2019

Arealen som skogsägare anmält för avverkning ökade med 17 procent i Götaland under maj månad jämfört med samma månad förra året. I några län har det skett en fördubbling. Det visar Skogsstyrelsens månadsstatistik. En orsak är angreppen av granbarkborre där skogsägare i området nu gör anmälningar för att få ut skadad skog. På nationell nivå är det små förändringar.

Den totala anmälda arealen i hela landet uppgick till 21 729 hektar, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med 2018.

I Norra Norrland minskade den anmälda arealen med 4 procent till 4 872 hektar och i Svealand var minskningen 12 procent och uppgick till 4 911 hektar. I Södra Norrland ökade den anmälda arealen med 6 procent och uppgick till 6 163 hektar och i Götaland var ökningen 17 procent och arealen 5 783 hektar.

På länsnivå ökade den anmälda avverkningsarealen i 12 av 21 län. Största ökningen var i Blekinge län med mer än en fördubbling av den anmälda arealen. I Kalmar län ökade den anmälda arealen med nästan 60 procent. Det är den högsta noteringen för maj månad sedan 2007 för dessa två län. Anmälningarna ökade också mycket Värmlands län (50 procent) och den anmälda arealen uppgick till 1 628 ha, vilket är den högsta noteringen för maj månad på 12 år. Ökningen i Götaland beror sannolikt på de omfattande angreppen av granbarkborre.

I Västerbottens och Dalarnas län minskade den anmälda avverkningsarealen med 35 respektive 24 procent. I Uppsala län minskade den anmälda avverkningsarealen med hela 65 procent jämfört med samma tidpunkt förra året och i Södermanland var minskningen 41 procent.

Hittills i år har 101 264 hektar anmälts för avverkning vilket är 17 % mer än under de fem första månaderna förra året.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Vi publicerar resultaten i vår statistikdatabas.

 

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Katarina om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se