Hack med öppna data om skogen

Nyhet - 13 april 2018

Den 13-15 april arrangeras Hack for Sweden i Stockholm. Skogsstyrelsen finns på plats.

Hack for Sweden är en tävling där de medverkande lagen under 48 timmar utvecklar nya tjänster och produkter med hjälp av öppna data. Deltagarna har öppna data från mer än trettio myndigheter att jobba med, bland annat från Skogsstyrelsen och SLU.

Lagen som deltar består främst av utvecklare, studenter, entreprenörer och datajournalister. Det är femte gången som Hack for Sweden arrangeras och tävlingen växer för varje år.

Skogsstyrelsen och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, bidrar med data och tjänster om Sveriges skogar samt data om arter, mark, ytvatten och fisk. Dessa data används bland annat i arbetet med miljö- och hållbarhetsmålen.

Förhoppningen är att locka fram idéer om hur de öppna data som myndigheterna förvaltar kan användas på nya sätt i samhället. Inför tävlingen har Skogsstyrelsen och SLU presenterat några utmaningar om vad som kan göras med skogliga data, bland annat appar för att berika vistelser i skogen och för frågesport.