Vy över sjö och skog i rosa kvällsljus. Foto: Mostphotos

Hur klarar skogen framtidens klimat?

Nyhet | Regionalt - 25 september 2023

Välkommen till Växjö på en regional skogskonferens den 6 december om klimatanpassning i södra Sverige, inklusive föreläsningar och rundabordssamtal.

Skogen möter redan nu ett förändrat klimat. Erfarenheterna efter torkan 2018 visar tydligt vad ett förändrat klimat betyder i praktiken samtidigt som det sätter fingret på behovet av beredskap och hållbara arbetssätt.

Konferensen är tänkt som ett avstamp för och inspiration till fortsatta utvecklingsinsatser i organisationer men också i samverkan och inom forskningen. Klimatanpassning handlar om att rusta skogen och systemen runt skogen för ett förändrat klimat. Konferensen syftar till att höja blicken, bredda bilden för att därigenom öka både vilja och förmåga att anpassa skogen och dess system för ett förändrat klimat. 

Läs mer om konferensen och anmäl dig på Linnéuniversitetets webbplats.