Fortsatta fördröjningar av bekräftelser på inskickade avverkningsärenden

Nyhet - 12 november 2018

På grund av en uppdatering av vårt interna system för skogliga ärenden har vi fördröjningar gällande inkomna avverknings- och samrådsärenden. Det innebär att det kan ta några dagar extra innan du får en bekräftelse på att ärendet kommit in till Skogsstyrelsen.

Du kan lämna in avverkningsärenden eller anmälan om samråd som vanligt, men inga dokument kommer skickas ut från systemet under tiden vårt system uppdateras. Dokumenten kommer att skickas ut när systemet är igång igen.

Avverkningsärende eller samrådsärende inskickat via blankett:

  • Inkomstdatum registreras som vanligt samma dag som ärendet kommer in till Skogsstyrelsen
  • Ingen bekräftelse på att ärendet kommit in skickas ut under de närmsta dagarna

Avverkningsärende eller samrådsärende inskickat via Skogsärenden för företag (Nemus) eller Mina sidor:

  • Inkomstdatum registreras som vanligt samma dag som ärendet kommer in till Skogsstyrelsen
  • Inget kvittomejl skickas ut under de närmsta dagarna
  • Ingen bekräftelse på att ärendet kommit in skickas ut under de närmsta dagarna

Avverkningsanmälningar med dispens från 6 veckorsregeln via Nemus:

  • Om det inte redan finns en inskickad anmälan, skicka då istället en blankett till Växjö avverkningsanmalan@skogsstyrelsen.se, istället för att skicka in via Nemus, för att vi ska kunna hantera ärendet brådskande.
  • Har ärendet redan skickats in via Nemus, mellan 8 november och 12 november, skicka in en ny anmälan via blankett till Växjö avverkningsanmalan@skogsstyrelsen.se för att ärendet ska kunna hanteras brådskande.