Stenravin

Lär dig mer om skogsbruk i erosionskänsliga områden

Nyhet - 05 september 2018

Den 25 och 26 september anordnar Skogsstyrelsen och Statens geotekniska institut två utbildningstillfällen om hur skogsbruk påverkar risken för erosion, ras och slamströmmar – och hur man kan förhindra att detta händer.

Skogsbruk i branta erosionskänsliga områden är riskabelt och kan leda till ökade kostnader för både markägaren och samhället. Vägtrummor och vägar kan spolas bort och i värsta fall kan hus och vägar skadas till följd av erosion, ras eller slamströmmar.

I och med ett förändrat klimat, vilket innebär kortare tjälade perioder och fler kraftiga regnoväder, kommer risken i branta erosionskänsliga områden att öka.

Nu anordnar Statens geotekniska institut tillsammans med Skogsstyrelsen EU-finansierade utbildningar för dig som är markägare, skogsentreprenör eller skoglig planerare. Vi håller till i fält och varvar teori med diskussioner kring utförda åtgärder och effekter av dessa samt praktiska planeringsövningar.

De två utbildningarna hålls i Hammarstrand i Jämtlands län. Sista anmälningsdag är 17 september.

Kontakt