Bombmurkla.

Mindre skog skyddades 2017

Statistik - 06 februari 2018

Under 2017 fattade Skogsstyrelsen beslut om 240 nya områden med biotopskydd. Besluten omfattade 1 237 ha produktiv skogsmark vilket är 15% mindre än 2016. Vi skrev också 130 nya naturvårdsavtal på totalt 829 ha produktiv skogsmark. Det är 30% mindre än 2016.

Det innebär att det nu finns total 27 652 ha produktiv skogsmark i områden med biotopskydd och 32 907 ha i områden med naturvårdsavtal.

För de nya objekten 2017 var ersättningen 210,4 miljoner kr varav 182,2 miljoner kr för biotopskydd och 28,2 miljoner kr för naturvårdsavtal. Fram till och med 2017 har 2 546 miljoner kr betalats ur för de två skyddsformerna.

Det är framförallt naturskogsartade skogar som är skyddade i såväl biotopskydd som naturvårdsavtal. Även under 2017 var det främst dessa biotoptyper som skyddades.

För första gången publicerar vi nu även uppgifter om områden med naturvårdsavtal som kommit till på grund av höga sociala värden. Fram till och med 2017 har vi tecknat 8 sådana avtal på totalt 63,8 ha produktiv skogsmark.

Ytterligare en nyhet är att vi publicerar uppgifter om anslagsfinansierad naturvårdande skötsel i skyddade områden. Under åren 2013–2017 har vi betalat ut knapp 2 miljoner kr i ersättning för sådana åtgärder.

Kontakt

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Surendra om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

surendra.joshi@skogsstyrelsen.se