Flygbild över ö med ett hygge på.

Minskad anmäld avverkningsareal i februari

Statistik - 13 mars 2018

Areal produktiv skogsmark i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning minskade under februari 2018 med tre procent till 15 075 hektar jämfört med motsvarande månad föregående år. Det är den första minskningen sedan juni 2017 med undantag av december månad 2017.

I Svealand var minskningen 21 procent och i Götaland sex procent.

I Norrland var utvecklingen den motsatta. I Norra Norrland var ökningen 15 procent och i Södra Norrland var ökningen åtta procent.

På länsnivå minskade den anmälda avverkningsarealen i 14 av 21 län. Största minskningen, 44 procent, var i Västmanlands län följt av Örebro och Dalarnas län med respektive 36 procent.

Gävleborgs län stod för den högsta ökningen med 47 procent under februari 2018 jämfört med motsvarande månad förra året.

Under årets första två månader anmäldes dock fem procent större areal jämfört med samma period 2017. I hela Norrland var motsvarande siffra10 procent.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Resultaten publiceras i vår statistikdatabas.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Surendra om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

surendra.joshi@skogsstyrelsen.se