Avverkat virke som ligger på ett hygge i skogen.

Något ökad bruttoavverkning 2017

Statistik - 10 oktober 2017

Enligt prognos från Skogsstyrelsen beräknas bruttoavverkningen år 2017 uppgå till 92,5 miljoner m³sk. Bruttoavverkningen 2016 var 91,6 miljoner m³sk.

Prognosen bygger på flera olika underlag. Ett av dessa är produktion av sågade barrträvaror och pappersmassa. Med hjälp av råvaruåtgångstal för att producera olika produkter räknar vi fram virkesförbrukningen. Därefter justerar vi för lagerförändringar och import respektive export med rundvirke

Statistik över produktion, lager och utrikeshandel för helåret 2017 är ännu inte tillgängliga. Prognosen bygger därför delvis på uppgifter för andra kvartalet 2017 och delvis på ett antal underlag och antaganden. Denna prognos är mer osäker än tidigare prognoser. Det beror på att massaved inte längre särredovisas i statistiken över utrikeshandeln från 2017.

Ökad bruttoavverkning beror huvudsakligen på att produktionen av sågade barrträvaror förväntas öka under 2017. Den höga byggaktiviteten i Sverige och andra länder skapar bra efterfrågan på träprodukter. Produktionen av pappersmassa har en fortsatt positiv utveckling och förväntas också öka under 2017.

Mer information om prognosen finns i kvalitetsdeklarationen.

Förklaring

m³sk = kubikmeter stamved ovan stubben inklusive topp och bark.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Surendra om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

surendra.joshi@skogsstyrelsen.se