Skördare i gallringsskog. Foto: Bo Persson

Ny toppnivå för avverkningskostnader

Nyhet | Statistik - 18 juni 2024

Det blev 9 procent dyrare att föryngringsavverka under 2023, visar statistik som Skogsstyrelsen och Skogforsk tagit fram. Kostnaderna för föryngringsavverkning har stigit varje år sedan 2017, totalt med 39 procent. Producentprisindex har stigit med 41 procent under samma period.

I löpande priser har genomsnittskostnaderna för avverkning i hela landet, under 2023, ökat med:

  • 9 procent till 134 kr per kubikmeter för föryngringsavverkning och transport av virket till bilväg
  • 8 procent till 269 kr per kubikmeter för gallring och transport av virket till bilväg

Kostnaderna för föryngringsavverkning ökade både i norra och södra Sverige under 2023. Störst var ökningen i norra Sverige där kostnaden steg med 12 procent, medan den steg med 6 procent i södra Sverige.

Kostnaden för både föryngringsavverkning och gallring är nu på den högsta nivån sedan 1996 då Skogsstyrelsen och Skogforsk började göra statistik på avverkningskostnaderna. Sedan 1996 har kostnaden för föryngringsavverkning ökat med 48 procent medan gallringskostnaden har ökat med 76 procent. Under samma period har producentprisindex (PPI) ökat med 83 procent.

Även ökade kostnader för återväxtåtgärder och röjning

Under 2023 har även de flesta skogsvårdsåtgärder blivit dyrare, kostnaderna för:

  • hyggesrensning har ökat med 4 procent till 1 840 kr per hektar
  • markberedning har ökat med 7 procent till 3 190 kr per hektar
  • plantering (inklusive plantor) har ökat med 15 procent till 7 050 kr per hektar
  • sådd har minskat med 2 procent till 5 870 kr per hektar
  • röjning har ökat med 15 procent till 3 340 kr per hektar
  • gödsling och kalkning har ökat med 12 procent till 3 800 kr per hektar

Förklaringar

Kostnadsuppgifterna är volym- eller arealvägda och avser löpande (nominella) priser per hektar eller kubikmeter fastvolym under bark (m3f ub).

I undersökningen ingår enbart det storskaliga skogsbruket som avser organisationer med ett markinnehav av mer än 16 000 hektar eller som har en årlig avverkning av mer än 50 000 kubikmeter fastvolym under bark (m3f ub).

Undersökningen är gjord i samarbete med Skogforsk och ingår i Sveriges officiella statistik.

För jämförelse med annan prisutveckling i ekonomin rekommenderas Producentprisindex (PPI) eller Hemmamarknadsprisindex (HMPI) som Statistiska Centralbyrån publicerar här:

Prisindex i producent- och importled (PPI) (scb.se)

Fler resultat finns i statistikdatabasen.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter