Symbolbild karta.

Ny trädhöjdskarta underlättar skogsplanering

Nyhet - 18 maj 2017

Nu finns en uppdaterad trädhöjdskarta bland Skogsstyrelsens karttjänster. Här får du som markägare en bra överblick av skogens tillväxt och ett bra verktyg för planering.

Den nya trädhöjdskartan är framtagen från flygbilder från år 2014 och 2015 och täcker 44 procent av landets areal. Den karta som finns sedan tidigare baseras på Lantmäteriets laserskanning.

– Eftersom skogen hela tiden växer och förändras genom exempelvis avverkningar är det viktigt med aktuella kartor, så det här är en angelägen och efterfrågad uppdatering av våra Skogliga grunddata, säger Svante Larsson, projektledare på Skogsstyrelsen.

Lantmäteriets flygbilder har bearbetats och sedan lagts samman med data från den tidigare laserskanningen, vilket gör att det går att beräkna höjden mellan markytan och trädtopparna.

–Den nya trädhöjdskartan finns lättillgänglig för användarna i våra karttjänster bland annat i Mina sidor och vår publika karttjänst för Skogliga grunddata. Det ska bli spännande att höra vad användarna tycker, säger Liselott Nilsson, GIS-specialist, Skogsstyrelsen.

Trädhöjdskartan

  • ger en bra överblick av höjdfördelningen på skogen inom en skogsfastighet.
  • gör det lätt att se gränserna mellan olika skogsbestånd och variationen i trädhöjd inom och mellan skogsbestånd.
  • ger en visuell information om kronslutenhet, det vill säga hur tät skogen är
  • är ett bra hjälpmedel för alla typer av skoglig planering
  • ger en visuell bild av skogens höjdtillväxt när den gamla och den nya trädhöjdskartan jämförs.

Trädhöjdskartan från flygbilder är något sämre på att fånga enskilda träd, till exempel fröträd eller naturvårdsträd på hyggen samt mindre luckor i skogen, jämfört med kartan som baseras på laserskanning.