Rapport om skogens ekosystemtjänster på remiss

Nyhet - 06 november 2017

Välkommen att lämna dina synpunkter på Skogsstyrelsens rapport om skogens ekosystemtjänster som nu är på remiss.

Skogens ekosystemtjänster är av stor betydelse för människans välfärd och bidraget till ekonomin är omfattande.

Rapporten Skogens ekosystemtjänster – status och påverkan beskriver drygt 30 ekosystemtjänster och ger en bred bild av läget just nu. 

Tanken är att den ska utgöra ett kunskapsunderlag för fortsatt kompetensutveckling och kommunikation om ekosystemtjänster.

Remisstiden går ut den 17 november.