Regeringen presenterar satsning på gröna jobb

Nyhet - 12 januari 2018

Den 17 januari bjuder regeringen in till en pressträff då de presenterar satsningen på gröna jobb för långtidsarbetslösa och nyanlända.

Skogsstyrelsen har tillsammans med 25 andra myndigheter fått i uppdrag av regeringen att tillvarata den jobbpotential som finns inom de gröna näringarna. Skogsstyrelsen ska samordna satsningen som riktar sig till nyanlända och personer som varit utan arbete en längre tid. 

Den 17 januari bjuder närings- och innovationsminister Mikael Damberg och miljöminister Karolina Skog in media att delta på pressträff där regeringen presenterar satsningen.