Skogsstyrelsen får 360 miljoner till gröna jobb

Pressmeddelande - 08 september 2017

Skogsstyrelsen kan nu göra en långsiktig och omfattande satsning på att ge de som står långt från arbetsmarknaden en enklare väg till arbete. Det är förhoppningen efter regeringens budgetbesked att satsa totalt 360 miljoner under tre år till jobb inom de gröna näringarna.

- Det är väldigt roligt att regeringen tycker vi kan bidra. Det visar att man har förtroende för Skogsstyrelsens sätt att arbeta med de här frågorna. Vi har en lång tradition av att kombinera arbetsmarknadsåtgärder med angelägna insatser i de gröna näringarna som annars inte skulle bli utförda, säger Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen.

Budgetförslaget presenterades på en presskonferens i Luleå på torsdagen där bland andra landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist deltog.

Förslaget innebär att Skogsstyrelsen får 120 miljoner kronor årligen under tre år, alltså totalt 360 miljoner, för att skapa vägar till jobb inom gröna näringar. Det kan till exempel handla om upprustning av vandringsleder, skötsel av naturreservat och slyröjning vid vägar och järnvägar.

Dessutom läggs 15 miljoner kronor extra på myndighetsanslaget per år under perioden för att organisera satsningen. Skogsstyrelsen har kontor över hela landet och kan därmed sprida satsningen brett nationellt.

Under många år har Skogsstyrelsen haft en rad arbetsmarknadspolitiska projekt som varit en väg in för många på den svenska arbetsmarknaden. Just nu pågår projekt där cirka 700 personer ingår.

- Först och främst är det bra för alla som vi kan hjälpa att få fotfäste på arbetsmarknaden men med en treårig satsning får vi också kontinuitet och kan maximera nyttan genom att kunna samverka med andra, både potentiella arbetsgivare och de som har behov av att få arbetsuppgifter utförda, säger Fredrik Gunnarsson, samordnare för de här frågorna på Skogsstyrelsen.

I satsningen deltar även Transportstyrelsen, SGU och Naturvårdsverket som tilldelas egna pengar. En försiktig bedömning är att satsningen sammantaget vid de fyra myndigheterna kan ge omkring 3 000 nya gröna jobb.

Kontakt

Kontakt