Skogsstyrelsen utlyser 9 miljoner kronor för regionala strategier för skogen

Nyhet - 22 januari 2019

Nu utlyser Skogsstyrelsen 9 miljoner kronor för samordning av arbetet med att ta fram regionala strategier för skogen. Länsstyrelser kan söka pengarna.

Utlysningen är en del av det nationella skogsprogrammet. Skogsstyrelsen har 9 miljoner kronor att fördela mellan 21 länsstyrelser. Regeringen har betonat att fördelningen mellan de 21 länen ska vara rimlig.  Ett riktmärke är ett tak på 600 000 kronor per län. Utlysningen är öppen 16 januari - 12 februari 2019. 

Regionala strategier för skogen

Sveriges län ska ta fram regionala strategier för skogen. De regionala skogsstrategierna ska bidra till att genomföra det nationella skogsprogrammets vision och mål. Skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. För att stötta arbetet, har regeringen 2018 och 2019 tilldelat Skogsstyrelsen pengar som länsstyrelserna kan söka för att samordna arbetet med att ta fram regionala skogsstrategier i sina län.