En mossig och gulfärgad strandlinje vid en mörk tjärn. I vattenytan syns näckrosblad och längre bort står ett bestånd av mindre tallar.

Sök ekonomiskt stöd

Nyhet | Regionalt - 22 juni 2022

Du som markägare kan söka ekonomiskt stöd för åtgärder som bevarar och utvecklar skogens biologiska mångfald och/eller för att sköta kulturmiljöer på din skogsmark.

Marken som du söker stöd för ska vara en frivillig avsättning, exempelvis ett område för naturvårdande skötsel i en skogsbruksplan. Åtgärderna handlar om ökad biologisk mångfald, våtmarker, vattendrag, kulturmiljövärden samt sociala värden i skogen som är viktiga delar för att nå miljömålet levande skogar.

Det finns i dagsläget två olika stöd att söka där du kan få kostnadsfria rådgivningar. Skogens miljövärden och Nokås. Mer information om dessa hittar du i länkar på denna sida. 

Vi finns till för dig och din skog. Om du har sökt stöd tidigare men fått avslag eller om du fått rådgivning tidigare men inte sökt stödet och behöver vägledning kan du kontakta någon av skogskonsulenterna. Kontaktuppgifter hittar du på denna sida. 

 

Tomas Nilsson, Lycksele, e-post tomas.o.nilsson@skogsstyrelsen.se  telefon 0950-57 69 70

Helena Gustafsson, Norsjö, e-post helena.gustafsson@skogsstyrelsen.se telefon 0910-43 84 07

Göran Andersson, Skellefteå e-post goran.s.andersson@skogsstyrelsen.se 0910-43 84 18

Kontakt

Kontakt

Kontakt