Skogsbryn.

Värdefulla bryn mellan skog och jordbruksmark behöver skötas bättre

Nyhet - 11 april 2018

Värdefulla och till viss del okända miljöer mellan skog och jordbruksmark behöver skötas bättre för att deras värden för miljö och produktion ska utvecklas. Det visar en analys av övergångszonerna mellan skogs- och jordbruksmark som en rad myndigheter gjort tillsammans.

− Utredningen visar att vi behöver prioritera insatserna för värdefulla och variationsrika brynmiljöer eftersom de bidrar till så många värden. Det handlar både om att sköta befintliga miljöer och att skapa nya. Vi behöver tillsammans med jord- och skogsbruket öka takten i det arbetet, säger Lisa Karlsson, Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Variationsrika brynmiljöer är betydelsefulla för många växter och djur, och är också en del av kulturarvet och landskapsbilden. Miljöerna kan bidra till många ekosystemtjänster, bland annat gynnar de nyttodjur som bidrar med pollinering och biologiskt växtskydd till åkermarkens grödor. De kan också ge vindskydd, skydda skogsplantor mot frost och bidra till viltvården i landskapet. Vid naturvårdande skötsel och restaurering kan de också bidra med klenvirke och ved, det vill säga råvara från skogen.

Läs mer om utredningen i rapporten och i dagens pressmeddelande från Jordbruksverket.

Kontakt

Kontakt