Vattenbrist hotar stora delar av landet

Nyhet - 19 maj 2017

Små vattenflöden och låga grundvattennivåer gör att vattensituationen i stora delar av Sverige är bekymmersam. Svenska myndigheter uppmanar till stärkt beredskap och Skogsstyrelsen kartlägger riskerna.

- Vi arbetar med att skaffa oss en överblick över läget och vi måste titta på vilka olika områden som kan beröras, till exempel när det gäller brandrisk, skogsskador, skadeinsekter med mera. Vi räknar med att ha en bild av situationen om några veckor, säger Elisabet Andersson, ekolog på Skogsstyrelsen.

Kontakt