Trave med massaved.

Svagt sjunkande sågtimmerpriser och oförändrade massavedspriser under första kvartalet 2017

Statistik - 20 april 2017

Sågtimmerpriserna sjönk med två procent medan massavedspriserna var oförändrade.

Sågtimmerpriserna (leveransvirke) sjönk med två procent under första kvartalet 2017 jämfört med kvartalet dessförinnan. Sågtimmerpriserna föll med tre procent i region Syd, två procent i region Nord och var oförändrade region Mellan.

Massavedspriserna var oförändrade under första kvartalet 2017 jämfört med kvartalet dessförinnan.

Vid en jämförelse mellan första kvartalet 2017 och första kvartalet 2016 föll sågtimmerpriserna med två procent. Priserna föll med fem procent i region Syd och med två respektive en procent i region Mellan och region Nord.

Massavedspriserna var oförändrade under första kvartalet 2017 jämfört med första kvartalet 2016