Distriktschefen Carina trivs med omväxling

Carina Olofsson Boström är sedan år 2006 distriktschef i Södra Norrbottens distrikt. Hennes uppgift är att leda och fördela arbetet för sina 20 medarbetare samt för de personer som är sysselsatta i de arbetsmarknadsprojekt som Skogsstyrelsen medverkar i.

Carina har i grunden en jägmästarexamen och har jobbat hos Skogsstyrelsen sedan 1989.

- Mitt jobb är att se till att det som ska göras blir gjort. Det gör jag bland annat genom att upprätta budget och verksamhetsplan, leda och fördela arbetsuppgifter, göra uppföljningar samt medverka på möten av olika slag. Arbetet som distriktschef varierar i allt från detaljer kring till exempel lokaler till mer strategiska frågor som att få verksamheten att utvecklas och växa. Det handlar också ofta om att snabbt hitta lösningar.

- Mina medarbetare finns på fem kontor och ibland skulle det kännas skönt att ha alla under samma tak, men samtidigt är det en stor fördel i en geografiskt spridd organisation. I vårt arbete får vi se stora delar av både länet och landet.

- Jag trivs med den omväxling som chefsrollen innebär. Det bästa med jobbet är alla kontakter och möten med människor samt att se mina medarbetare samarbeta och klara av utmaningar.

  • Senast uppdaterad: 2020-08-11