Skogsstyrelsens ledningsgrupp

Skogsstyrelsens ledningsgrupp består av följande personer.

 • Herman Sundqvist, generaldirektör
 • Martina Trygg, avdelningschef
  Administrativa avdelningen
 • Göran Rune, avdelningschef
  Skogsavdelningen
 • Johan Eriksson, biträdande avdelningschef
  Skogsavdelningen
 • Staffan Norin
  Regionchef Nord
 • Jonas Löfstedt
  Regionchef Mitt
 • Johanna From
  Regionchef Syd
 • Inga-Lena Alm Larsson
  HR-chef
 • Rikard Flyckt
  Kommunikationschef
 • Frank Lantz
  Ekonomichef
 • Cecilia Hedman
  Chefsjurist
 • Senast uppdaterad: 2019-01-30