Styrelse

Skogsstyrelsens styrelse utses av regeringen och är myndighetens högsta beslutande organ. De här personerna är från och med den 1 maj 2016 ledamöter i styrelsen.

Ordförande

Marie Larsson Stern
Hållbarhetschef, Skogforsk

Övriga ledamöter i styrelsen

Katarina Eckerberg
Professor, Umeå Universitet

Anna Furness
VD, Skogsentreprenörerna

Lena Heuts
Senior Project Leader
RISE Research Institutes of Sweden

Mikael Karlsson
Environmental Researcher, KTH

Pär Lärkeryd
VD, Norra Skogsägarna

Herman Sundqvist
Generaldirektör, Skogsstyrelsen

Håkan Wirtén
Generalsekreterare, WWF

Personalrepresentanter

Royne Andersson
Ordförande, ST inom Skogsstyrelsen

Lisa Classon
Ordförande, SACO Skogsvård

  • Senast uppdaterad: 2019-01-28