Styrelse

Skogsstyrelsens styrelse utses av regeringen och är myndighetens högsta beslutande organ. De här personerna är från och med den 1 juni 2022 ledamöter i styrelsen.

Ordförande

Mats Wiberg
Rättschef, Statens fastighetsverk 

Övriga ledamöter i styrelsen

Eva Håkansson
Senior konsult

Lisa Sennerby Forsse
fd. rektor SLU

Erik Fahlbeck
Senior rådgivare

Per Simonsson
Konsult i naturvård

Lotta Möller
Moderator och skribent inom förvaltning av naturresurser

Ingrid Petersson
fd. generaldirektör

Herman Sundqvist
Generaldirektör, Skogsstyrelsen

Personalrepresentanter

Magnus Fürst
Ordförande, ST inom Skogsstyrelsen

Lisa Classon
Ordförande, SACO Skogsvård

  • Senast uppdaterad: 2023-05-02