Gran.

Skellefteå distrikt

Skellefteå distrikt består av Skellefteå och Norsjö kommuner. Här finns allt från platta magra tallhedarna kring Byske- och Skellefteå älvdalar till riktigt bördiga sluttningar kring Kågedalen och Burträsklandet. Kring Norsjö präglas landskapet av de många sjöarna.

Mer än hälften av den produktiva skogsmarken ägs av privata skogsägare, resten ägs av skogsbolag, kyrka och kommuner. Träindustrin är stor i regionen med både råvaruhantering, vidareförädling, bioenergi samt träforskning.

Aktuellt

  • Just nu finns det inga aktuella nyheter

Anmäl dig till vårt lokala nyhetsbrev

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev sparar vi din e-postadress i det system som hanterar utskicken. Du kan när du vill ta bort din adress från vår lista genom att klicka på avanmälan i nyhetsbrevet. Förutom vårt nyhetsbrev så skickar vi ibland även ut information om våra produkter och tjänster samt kurser och skogsträffar.