Vinterbild Södra Lappland.

Södra Lapplands distrikt

Distriktet ligger i Västerbottens län. Landskapet varierar från talldominerade skogar i älvdalarna, till granskogar i de högre belägna markerna och fjällbjörkskogar i fjällområden.

Inom Södra Lapplands distrikt fördelas markanvändningen på många olika verksamheter som skogsbruket rennäring, gruvnäring, vindkraft, rekreation, jakt och fiske.

Anmäl dig till vårt lokala nyhetsbrev

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev sparar vi din e-postadress i det system som hanterar utskicken. Du kan när du vill ta bort din adress från vår lista genom att klicka på avanmälan i nyhetsbrevet. Förutom vårt nyhetsbrev så skickar vi ibland även ut information om våra produkter och tjänster samt kurser och skogsträffar.