Hare i vinterdräkt

Umeå distrikt

Distriktet omfattas av Umeå med kranskommuner. Skogslandskapet har formats av älvar, åar och hav. Här finns både sandtallskogar, bördiga gransluttningar, stora våtmarksområden och kustgranskogar.

Utbredningen från kust till inland, och våra älvterrasser, ger en speciell karaktär åt skogen. Branta älvsnipor i kuperade landskap ersätts med flackare marker längre norrut. Högsta punkt inom distriktet är Balberget, 488 meter över havet. Ut mot kusten är skogen starkt påverkad av forna tiders järnbruk.

Aktuellt

  • Just nu finns det inga aktuella nyheter

Anmäl dig till vårt lokala nyhetsbrev

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev sparar vi din e-postadress i det system som hanterar utskicken. Du kan när du vill ta bort din adress från vår lista genom att klicka på avanmälan i nyhetsbrevet. Förutom vårt nyhetsbrev så skickar vi ibland även ut information om våra produkter och tjänster samt kurser och skogsträffar.