Kantarell

Publikationer

Här hittar du Skogsstyrelsens rapporter, broschyrer och böcker som finns att beställa genom vår webbutik. De flesta rapporterna kan du ladda ner kostnadsfritt som Pdf.

Skogsstyrelsens utredningar och regeringsuppdrag har tidigare presenterats i form av rapporter eller meddelanden. Nu har vi slagit ihop dessa två publikationsformer och från och med september 2017 publicerar vi enbart rapporter.