Läs din lokala bilaga

I varje nummer av Skogseko följer ett antal lokala bilagor också med.

I Skogsstyrelsens lokala bilagor kan du läsa vilka aktiviteter Skogsstyrelsen erbjuder och vad som händer i skogen nära dig. Lokaleko och informationsbladen innehåller den senaste informationen från ditt Skogsstyrelsedistrikt och skickas ut samtidigt med Skogseko.

Den lokala bilagan skickas till dig som har skog inom distriktet. Om du äger skog i flera distrikt, får du bilagan från det distrikt där du har ditt största skogsinnehav.

Observera att många men inte alla distrikt ger ut en lokal bilaga.