Logotyp Skogseko.

Skogseko 1-2016

Läs om skog och skogsbruk i Skogsstyrelsens tidning

2016 års första nummer av Skogseko handlar om flera stora och viktiga ämnen. Artskyddsförordningen är ett exempel. Vad innebär egentligen denna lag för skogsägaren?  Ett annat ämne som får stort utrymme är naturhänsyn i samband med avverkning. För generell och statisk naturhänsyn gör ganska liten nytta, enligt forskare. Contortatallens för- och nackdelar, illegala avverkningar och läget i svensk skogsproduktion är andra frågor du kan läsa om.

  • Senast uppdaterad: 2017-03-23