Skogseko.

Skogseko 1-2017

Läs årets första nummer av Skogseko

Följs lagen i skogen? En av Skogsstyrelsens uppgifter är att kontrollera detta och nu finns en plan för den så kallade tillsynen under 2017.

I årets första Skogseko fortsätter serien om hur klimatförändringarna kan komma att påverka skogen och skogsbruket. Även törskateproblematiken är något som lyfts i tidningen. Vad kan egentligen forskarna säga säkert om törskate och hur skadesvampen ska bekämpas?

Läs också om den uppmärksammade domen i det så kallade bombmurkle-ärendet där Mark- och miljööverdomstolen sagt sitt.

  • Senast uppdaterad: 2017-03-08