Skogseko nummer 1 2019. Foto på skördare

Skogseko 1-2019

Missa inte vårt mars-nummer!

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) porträtteras i det senaste numret av Skogseko. Hon berättar bland annat om sin och regeringens syn på skydd av skog och ersättning till markägare.

Stort fokus i Skogseko 1–2019 är också den stora granbarkborreproblematiken i södra Sverige, och multiskadad ungskog i norra Sverige.

De överklagade domarna i fjällnära skog-målen samt avslutet på den nationella nyckelbiotopsinventeringen, får också stort utrymme i tidningen.

  • Senast uppdaterad: 2019-03-04