Landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Ny minister tar sikte på skogen

Socialdemokraten Jennie Nilsson är ny landsbygdsminister efter Sven-Erik Bucht. Med ansvar för skogsfrågorna utlovar hon tydlighet framöver, inte minst när det gäller ersättningar för skyddad mark.

Hej, det är galna dagar hela tiden. Välkomna in. Åh, här jag har jag inte städat undan ordentligt.

Det Jennie Nilsson menar med att hon inte har städat undan är att det ligger en pappersbunt på bordet framför henne, i övrigt är det allt annat än stökigt på hennes kontor några våningar upp på Näringsdepartementet.

Hon kommer närmast från posten som ordförande i Näringsutskottet och hon hade som hon uttrycker det, ingen mental beredskap på att hon skulle få en ministerpost.

– Jag hör inte till de politiker som har gått och drömt om eller önskat mig det och som därmed har målat upp en bild av vad det innebär, säger Jennie Nilsson.

Hon har jobbat nära flera ministrar tidigare, men hade ändå inte riktigt kunnat förutse att plötsligt äger hon inte sin almanacka själv, andra planerar hela hennes liv. Minut för minut.

– Nu är det mest jättejobbigt faktiskt, men jag tänker att jag kommer att vänja mig vid det så småningom och tycka att det är skönt.

Jennie Nilsson, landsbygdsminister med skogsfrågor på sitt bord, konstaterar att regeringen är bestämd, de ska leverera på samtliga punkter i det omtalade 73-punktsprogrammet där ett antal punkter handlar om skogen, privat äganderätt och ökat anslag till ersättningar för skyddad mark.

– Min ambition är att vi ska ta ett helhetsgrepp, att vi ska jobba in det i skogsprogrammet, handlingsplaner, i jobb- och tillväxtfokus, som bygger på de två målen som vi är överens om med Liberalerna och Centern; att det ska vara både produktionsmål och miljömål. Men jag har inget svar på hur mycket pengar det handlar om för att stärka anslaget för skydd av värdefull natur, eller när.

Hon får frågan om hur hon ser på de halverade anslagen för Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket och säger att det är en direkt följd av att budgeten som lades av Moderaterna och Kristdemokraterna med stöd av Sverigedemokraterna, klubbades igenom av riksdagen.

– Jag satt som ordförande i Näringsutskottet och vi hade mycket synpunkter på politiskt sakinnehåll, men vi var framför allt väldigt förbannade på att man valde att köra en process på det sättet. Det som händer är att man får igenom en massa tunga ekonomiska förslag där man inte har klart för sig konsekvenserna när man fattar besluten. Det är inte ett seriöst sätt att bedriva politik på och nu ser vi effekterna på flera områden.

I Januariöverenskommelsen understryks att rättssäkerheten för markägare och företag ska stärkas och att det ska säkerställas att ”markägare ska få ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten i den utsträckning de har rätt till”.

– Det är viktigt att det är tydliga, klara spelregler och tydliga rättslägen. Så är det inte alltid i dag. Vad är det som gäller om man av olika skäl inte kan bruka sin mark på det sätt som man har tänkt eller på det sätt som man har gjort tidigare? Det är också viktigt att om du inte kan bruka din skog av olika skäl, då ska du ha en rimlig ersättning och där är vi inte heller riktigt ännu, säger Jennie Nilsson och förklarar att det ”behöver vara ganska prioriterat”.

Skogen rymmer väldigt många intressen och ska tillgodose många behov, det är landsbygds­ministern väl medveten om. Hon säger, apropå det första nationella skogsprogrammet, att regeringen kommer att lägga fokus på att ”skruva upp tempot när det gäller att plocka fram handlingsplaner, öka dialogen med berörda intressenter och säkerställa så att det blir långsiktigt hållbart”.

– Då menar jag inte bara det man kanske spontant tänker på, klimat och miljö. Det ska också vara ekonomiskt och socialt långsiktigt hållbart, inte minst för skogsägarna.

En annan punkt i Januariöverenskommelsen rör statliga Sveaskog. Där står att staten ska vara föregångare i hållbart skogsbruk och visa stor naturhänsyn.

Ska det bli hårdare krav på Sveaskog och vad händer då med deras avkastningskrav?

– Mitt tips är att vi gör en uppföljningsintervju om ett och ett halvt år. Men vi ställer hårda krav på alla statliga bolag, på att man ska vara föredöme inom sina branscher. Sveaskog är inget undantag. Men deras uppdrag finns det säkert anledning att titta över när vi nu tar ett omtag för att bli tydligare och bättre när det gäller skogspolitik för de stora skogsägarna. Kanske ska deras roll tydliggöras i vissa lägen och det kan handla om vilken typ av skog man avsätter. Men det ska sättas in i en helhet, vad vill vi uppnå? Vilka krav ställer vi på privata markägare och vilka krav ställer vi på det vi äger själva, för att uppnå målet? Exakt hur Sveaskogs roll kommer att se ut framöver, det vet vi inte ännu.

Apropå Artskyddsförordningen och att den ska ses över, menar Jennie Nilsson att det inte är någon omöjlig ekvation att bruka skogen på ett sådant sätt att man både värnar biologisk mångfald samtidigt som industrin ändå kan plocka ut den produktion man behöver.

Har vi i Sverige skyddat tillräckligt med skog?

– Det är en svår fråga, det beror på vad du lägger in i både hur mycket man vill skydda och vad man ska skydda. Men jag är inte helt säker på att det handlar om volym i nuläget, däremot kanske man behöver bli effektiv i att skydda rätt saker.

Hon återkommer till tydligheten, ingen skogsägare ska i framtiden vara förvånad eller besviken över beslut om ersättning.

– Då går man in i att köpa skog och kan göra sin planering under ganska så givna förutsättningar. Det är det som är viktigt för mig.

Text Martin Röshammar

Foto Rickard L. Eriksson

 

Fakta landsbygdsminister Jennie Nilsson

Ålder: Född 1972.

Bor: I Frösakull i Halmstads kommun.

Familj: Två barn.

Aktuell: Ny landsbygdsminister.

Bakgrund:  Jennie Nilsson kommer närmast från posten som ordförande i näringsutskottet. Hon har tidigare varit Socialdemokraternas gruppledare i Näringsutskottet (2012–2014) och vice ordförande i Skatteutskottet (2011–2012). Innan hon blev politiker på heltid arbetade hon som vårdbiträde.

Om skogen: ”För mig är den jobb och tillväxt i hela landet, men skogen är också frid för själen. Så jag kan ha den största respekt för att man måste ha mer än ett perspektiv när man tittar på skogen.”

  • Senast uppdaterad: 2019-03-04