Logotyp Skogseko.

Skogseko 2-2015

Fullmatad tidning för dig som är skogsägare

Närmare 1,4 miljoner hektar ungskog behöver omedelbart röjas runt om i Sverige. Det motsvarar ungefär sju gånger den yta som årligen avverkas. Skogseko tar upp hur och varför du bör röja.

Det är nu snart ett år sedan den stora skogsbranden i Västmanland. Hur är läget i skogen nu? Vad händer med de brandskadade träden? Går det att plantera?
Skogseko handlar också om hur du kan skapa skogar med varierade trädslag.

  • Senast uppdaterad: 2017-03-28