Uppslag av tidningen Skogseko.

Skogseko 2-2017

Tidningen om skog och skogsbruk

Skogseko ägnar stort utrymme åt temat Bra produktion – skog med variation. Vi berättar varför mer variation behövs i skogsbruket och hur variationen kan öka.

Skog med variation – att sprida riskerna – är också ett viktigt råd när det handlar om att möta framtidens klimatutmaningar. Skogseko fortsätter serien om hur skogen påverkas av ett varmare klimat. Denna gång handlar det om ökad tillväxt.

Läs även om varför Skogsstyrelsen beslutade att ta en paus från registreringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige, om en utredning som är på gång om ersättning i fjällnära skog och om hur flottningsleder återställs.

  • Senast uppdaterad: 2017-05-29