Tidningsuppslag.

Skogseko 2-2018

Nyheter och rådgivning om skog

Lövskogsskötsel är i fokus i juni-numret av Skogseko. Tio sidor om både produktion och de naturvärden som lövskogen ger.

Skogsstyrelsen menar att drönare i skogsbruket kan vara till stor hjälp. Skogseko följde med när skogsägaren och universitetsprofessorn fick lära sig mer om drönarens möjligheter.

Skogseko har också frågat partierna i riksdagen om deras syn på olika skogsfrågor. Bland annat hur de ser på skydd av skog.

  • Senast uppdaterad: 2018-05-24