Logotyp Skogseko.

Skogseko 3-2016

Läs Skogsstyrelsens tidning

Skogseko 3-2016 tar sig an ämnet skog och vilt. Hur fungerar egentligen den "nya" älgförvaltningen? Har betesskadorna minskad de senaste åren? Jägare och skogsägare ger sin syn.

Andra ämnen i tidningen är artskyddsförordningen, hyggesfritt skogsbruk, nyckelbiotoper och att satsa på förädling av råvaran från den egna skogen. Och så handlar det om hur svampar och träd lever i symbios.

  • Senast uppdaterad: 2017-03-20