Liten granbarkborre.

Liten granbarkborre - ny skadegörare att hålla ögonen på

Liten granbarkborre hittades för första gången 2012 i nordligaste Sverige. En inventering som gjorts i år visar att den är vanligt förekommande i hela Norrbotten. Det är viktigt att nu följa dess vidare spridning söderut och vilka skador den eventuellt kan komma att orsaka.

Liten granbarkborre är en nära släkting till vår inhemska granbarkborre och kan precis som den ibland döda träd. Den har sitt ursprungsområde i Centraleuropas bergstrakter varifrån den under lång tid spridit sig norrut.

Den upptäcktes i södra Finland under 1950-talet och är nu spridd över hela Finland. Det var därför ingen överraskning när den 2012 påträffades i Sverige nära den finska gränsen. Under 2017 genomförde vi en inventering för att klarlägga hur utbredd den egentligen är i Sverige. Resultaten visar att den är vanligt förekommande i hela Norrbotten och att sydgränsen för närvarande går strax söder om Boden.

Liten granbarkborre förökar sig i både gran, tall och contorta. Den utnyttjar gärna klenare stammar och toppar som lämnas efter avverkningar. I Centraleuropa dödar den ibland levande granar, ofta i yngre bestånd. Den förekommer också ofta tillsammans med granbarkborre i dödade träd. Det är därför viktigt att vi nu följer artens vidare spridning söderut och håller ögonen på vilka skador den kan komma att orsaka.

Liten granbarkborre är bara en av flera nya barkborrearter som under senare år påträffats i Sverige. Den är ett utmärkt exempel på hur denna typ av insekter kan sprida sig över stora områden utan att detta uppmärksammas. Det är därför också viktigt att resurser tillförs för storskaliga löpande inventeringar för att tidigt upptäcka och följa denna typ av invasiva arter.

Text Martin Schroeder, Dragos Cocos, Åke Lindelöw, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet

Foto Åke Lindelöw

  • Senast uppdaterad: 2017-10-09