Bilduppslag tidningen Skogseko.

Skogseko 3-2018

Ur innehållet i oktober-numret:

  • Nationella inventeringen av nyckelbiotoper är nu igång. Skogsstyrelsen gör inventeringen på uppdrag av regeringen.
  • Största granbarkborreangreppen i södra Sverige på tio år efter den torra och varma sommaren.
  • Temasidor om vilt och foder.
  • Ny kvalitetsklassning av massaved från och med augusti nästa år.
  • Extra bilaga om skogsbränder.
  • Senast uppdaterad: 2018-10-12