Logotyp Skogseko.

Skogseko 4-2015

Läs nya numret av vår tidning

Hur kommer Sveriges skogar att se ut om 100 år om vi fortsätter att bruka och sköta skogen som idag? Vad händer med virkestillgången, skydd av skog och vilken roll spelar klimatet? I Skogsstyrelsens skogliga konsekvensanalyser ges en bild av framtiden, något du kan läsa om i senaste numret av Skogseko.
Och så fortsätter vi serien om skogsbruk i ett landskapsperspektiv, denna gång handlar det om hänsyn till sjöar och vattendrag.
Skogseko bjuder också på intressant läsning om hur drönare används i skogsbruket och vad agroforestry – skogsjordbruk – innebär.

  • Senast uppdaterad: 2017-03-23