Logotyp Skogseko.

Skogseko 4-2016

Ny fullmatad tidning om skog och skogsbruk

Hur påverkas skogen i ett förändrat klimat och vad får det för konsekvenser för skogsbruket? Skogseko inleder en ny serie och börjar med ökad risk för torka.

 Skogseko belyser också diskussionen om nyckelbiotoper och tar upp frågan om skydd av skog. Här tvingas myndigheterna ibland till svåra prioriteringar mellan olika skyddsvärda områden.

 Grundkurs i ståndortsanpassning - det vill säga att anpassa trädslagsval och skogsbruksåtgärder efter växtplatsen - och ökat säkerhetstänkt på fyrhjulingen, är andra ämnen i detta nummer av tidningen

  • Senast uppdaterad: 2017-03-20