Tidningsuppslag.

Skogseko 4-2017

Nyheter och rådgivning om skogsbruk

I 2017 års sista Skogseko är temat friluftsliv och rekreation. Skogseko ställer frågan vad man som markägare behöver tänka på i samband med skogsbruksåtgärder i skogar som flitigt nyttjas av allmänheten? Och omvänt – vilka rättigheter har man som markägare?

Skogseko handlar också om behovet av att aska förs tillbaka till marken när grot tagits ut. Endast 20 procent av askan förs tillbaka till skogen, en andel Skogsstyrelsen tycker behöver bli större. 

Vi belyser även problematiken med höga skador på skog orsakade av kronhjort. I vissa delar av landet är läget mycket bekymmersamt.

  • Senast uppdaterad: 2017-12-05