Lavskrika

Få beslut i artskyddsärenden

Av de cirka 55 000 avverkningsanmälningar som kommer in till Skogsstyrelsen årligen, är det en mycket liten andel där artskyddsförordningen hittills aktualiserats.

2016 fattade Skogsstyrelsen sammanlagt 84 artskyddsbeslut. 13 av dem med stöd miljöbalken, och 71 med stöd av skogsvårdslagen.

Hittills i år har Skogsstyrelsen fattat 132 artskyddsbeslut, varav 15 med stöd av miljöbalken och 117 med stöd av skogsvårdslagen.

I de fall som beslutats med stöd av miljöbalken, har skyddet för en viss art hamnat över intrångsbegränsningen.

De ärenden som beslutats med stöd av skogsvårdslagen, har skyddet för en viss art tvärtom rymts inom intrångsbegränsningen – alltså det som skogsägaren måste tåla för att klara hänsynen till djur och växter.

I en handfull fall stoppades planerade avverkningar helt. Det kan också handla om att skogsägaren får avverka, men måste lämna hänsyn till en viss art. I en majoritet av dessa ärenden handlar det om att undvika avverkning under häckningstiden.

Text Maria Larsson

Foto Mostphotos

  • Senast uppdaterad: 2017-12-05