Uppslag av tidningen Skogseko.

Skogseko 4-2018

Reportage, nyheter och rådgivning

I årets sista nummer av Skogseko kan du bland annat läsa om förslagen som ska förbättra skogsproduktionen. Läs också om de nya konkreta målen i älgförvaltningen för andelen acceptabla skador på skog – mål som ska minska viltskadorna.

Skogseko handlar också om ekskogsskötsel, hur risken för ras och erosion i samband med skogsbruksåtgärder kan minskas samt om det positiva läget för svensk skogsindustri.

Missa inte heller vår bilaga om varierat skogsbruk.

  • Senast uppdaterad: 2018-12-10