Björkkubb sågas hos Björkträ Timber AB.

Ser stor efterfrågan på björkkubb

I ett varierat skogsbruk har lövträden en given plats. För skogsägare med björk är det en god idé att sortera ut sågtimmer och björksågskubb för att få ett bättre netto vid avverkning – förutsatt att det finns uppköpare. Björkträ Timber AB som nischat sig på kubben upplever att efterfrågan är stor.

Intresset för lövskog ökar. I slutet av september anordnade Skogsstyrelsen en lövskogsdag och vi hade en hel busslast här på studiebesök, berättar Per-Anders Fransén, vd för familjeföretaget i Arbrå i Hälsingland. För att klara certifieringen måste man ha en viss andel lövskog och i det läget inser skogsägaren att det är bra att kunna få intäkter på björken, säger han.

Avsättningsmöjligheterna är goda. Det är framför allt möbelindustrin som efterfrågar komponenter till köksluckor, stolsben, handtag och annat. ”Swedish design” med ljusa lätta möbler är hett utomlands och cirka 40 procent av företagets produktion går på export. Per-Anders guidar oss runt i produktionslokalen där virket kommer in i ena änden, sågas till olika komponenter innan spillbitar och flis slutligen lämnas till det lokala värmeverket. Inget går till spillo.

– Det här, säger Per-Anders och visar på en pall med stavar, blir handtag till likkistor. Här borta har vi stolsben, detaljer till sparkstöttingar, handtag till moraknivar, limfog, köksinredningsdetaljer… Vi säljer mycket till möbelsnickerier i Småland, det känns bra, det ger arbetstillfällen lokalt. Vi har även sålt till IKEA under en period, men vi satsar framför allt på att ha fler mindre och medelstora kunder. Vi ser ingen avmattning i efterfrågan, tvärtom, har vi något problem så är det snarare att få tag på tillräckligt med björk.

Företaget har ett upptagningsområde med Dalälven som sydlig gräns och sedan upp mot Örnsköldsvik och Västernorrland. Från den 1 augusti och fram till midsommar tar de emot virke.

– Under den tiden är det okej att hugga, men blir det senare och virket ligger i några veckor så blir det missfärgat. Då tar vi inte emot det. För oss är det viktigt med så fin kvalitet som möjligt, raka grova stammar ska det vara.

Hur ska man då som skogsägare planera sin skötsel för att få ut prima vara? Bror-Inge Dahlgren, grundaren av företaget och numera senior advisor svarar på frågan:

– I gallringsstadiet ska halva trädets längd vara grönkrona för optimal tillväxt. Ge björken gott om plats i både röjning och gallring. Selektera noga i tidigt skede, tag bort krokiga exemplar. Egentligen är det samma princip som när man odlar morötter. Man rensar och gallrar ur för att ge plats. Klena skott tas bort för att ge utrymme till mer livskraftiga plantor. Nästan alla skogsägare har något ställe på skiftet med bra bonitet där det passar att ha björk. Satsar man på det och sköter röjning och gallring så kan man ha ett sågbart träd på 60 år.

 

Text Hällpetters Maria Bergström

Foto Philippe Rendu

 

 

  • Senast uppdaterad: 2018-12-12