Hus vid skog.

Landsbygdsprogrammet och skogen

Skogen är viktig för att hålla den svenska landsbygden levande och konkurrenskraftig. Det finns fyra stöd med särskilt fokus på skogen i det svenska landsbygdsprogrammet 2014-2020.

I landsbygdsprogrammet finns olika stöd och ersättningar. De ska stimulera utveckling av landsbygden och företagen som finns där. Miljö och hållbar utveckling är prioriterat.  Landsbygdsprogrammet finansieras av Sverige och EU gemensamt.

Det här är de fyra skogliga stöden i landsbygdsprogrammet:

  • Kompetensutveckling och rådgivning (100 miljoner kronor)
  • Skogens miljövärden (100 miljoner kronor)
  • Samarbete inom miljö (80 miljoner kronor)
  • Återställande av skador på skogar (ingen fastställd budget). Stödet kan aktiveras vid speciella tillfällen, till exempel vid skogsbränder och naturkatastrofer.

Skogsstyrelsen ansvarar för de skogliga stöden. Det innebär bland annat att det är Skogsstyrelsen som handlägger och beslutar om ansökningar till dem.

  • Senast uppdaterad: 2020-05-06