Bokkronor.

Genom trädtaket – normer kring skogsbruk

Tillsammans med forskare på SLU undersöker vi hur skogsbruksnormen kan analyseras och utmanas för en ökad jämställdhet och jämlikhet inom skogssektorn.

Projektet genomförs tillsammans med SLU och finansieras av Vinnova inom programmet Innovationer för ökad jämställdhet och jämlikhet.  

På Skogsstyrelsen sker aktiviteter i länen Värmland, Jämtland och Västernorrland. Där träffar vi skogsägare och representanter från skogsbruket i diskussioner kring skogsbruksnormen och metoder för ökad jämställdhet och jämlikhet.

Projektet genomförs under 2019 och är ett förberedelseprojekt inför ett framtida, mer omfattande genomförandeprojekt där fler partners ska ingå.

Målet är att kunna skapa ett framtida genomförandeprojekt där vi med innovativa metoder kan bryta rådande normer som begränsar möjligheterna att nå skogspolitikens mål.

  • Senast uppdaterad: 2019-09-13