Förberedd för röjning, Naturnära jobb, Strömsund

Grön Framtid- Ungas jobb finns i skogen!

Grön Framtid- Ungas jobb finns i skogen är ett treårigt EU-projekt med syfte att visa unga människor möjligheterna till försörjning inom skogsbruk, jordbruk och naturturism. Projektet avslutades den 31 mars 2023.

Projektet är en lokal utbildningsinsats för unga i Gästrikebygden, som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden och på detta sätt får en väg in till jobb. Skogsstyrelsen driver projektet i samarbete med Ockelbo- och Hofors kommun. Projektet finansieras av LEADER Gästrikebygden och Svea Janssons Skogsstiftelse och pågår från 2020 till 31 mars 2023.

Upplägg

Deltagarna i projektet träffar inledningsvis olika aktörer inom skogsbruk och naturturism i syfte att bli inspirerade och intresserade av de gröna näringarna. I ett senare skede ges fördjupning inom de ämnen som inspirerat. Det kan ske genom utbildningar i olika tekniker för skogsskötsel  så som röjning och motorsåg samt praktikplatser som sedan kan leda till anställning. Det kan också vara att gå en starta eget-kurs för att så småningom bli en av framtidens aktörer inom den växande naturturismbranschen.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-23