Granar angripna av granbarkborre, upptäckta med helikopterinventering.

Hitta borrarna

Skogsstyrelsens projekt "Hitta borrarna" är nu avslutat. Projektet har tagit fram digitala metoder och karttjänster för att lättare identifiera riskområden och områden drabbade av granbarkborre.

I södra och mellersta delarna av Sverige har angreppen av granbarkborre blivit ett allvarligt problem för skogsbruket. Ett viktigt och efterfrågat hjälpmedel i jakten på granbarkborre är bra kartunderlag som kan visa var det finns ökad risk för angrepp. På så sätt blir det lättare att upptäcka nya angrepp tidigt och få en effektivare bekämpning.

Kartor över riskområden och angripen skog

Målet med detta projekt var att vi inför bekämpningsarbetet 2020 ska kunna erbjuda olika digitala tjänster som ska hjälpa skogsägare och skogsnäringen att leta efter angrepp på rätt ställen.

Tar hjälp av satellitbilder

Genom att kombinera och analysera olika geografiska data och information från satellitbilder, så kallad fjärranalys, går det att peka ut vilken typ av skog som löper hög risk för att drabbas av granbarkborreangrepp. En del kartor och analyser köper Skogsstyrelsen in från företag som använder sig av artificiell intelligens. Det innebär att systemen är självlärande utifrån kunskap om bland annat granbarkborrens beteende, satellitbilder från olika tidpunkter och data om skogen.  

För att lättare kunna följa utvecklingen i skogen och upptäcka redan pågående angrepp och var det uppstår nya skador kommer Skogsstyrelsen även att påbörja arbetet med att bygga upp ett system för kontinuerlig övervakning av skogen.

Första kartorna på plats i början av 2020

I början av 2020 blev de första kartunderlagen över riskområden tillgängliga via Skogsstyrelsens e-tjänster för skogsägare och skogsnäringen. Utförligare karttjänster kommer tas fram successivt inför bekämpningsarbetet våren och sommaren 2020.

Projektet utfördes inom ramen för det nationella skogsprogrammet och finansierades av anslag som regeringen tillsatte i juni 2019 för bekämpning av granbarkborre.

Projektet har haft ett nära samarbete med samverkansprojektet Stoppa borrarna, samt det SMHI-finansierade projektet MOSSA (Modellering och Skogsskadeanalys).

 

  • Senast uppdaterad: 2019-11-12